همنشین دل

ای همنشین من در این دنیا،تو تمام غم های مرا بخاطر بسپار وهمیشه در اندیشه ات نگهدار و به تاریخ بگو که عده ای همیشه بدنبال حقندونخواهند گذاشت که مستکبران بر مسثضعفان وپابرهنگان حکومت کنند.

این وبلاگ به منظور آگاه سازی قشر جوان و دغدغه مند کشور عزیزمان ایران راه اندازی شده است امید است مور رضایت دانشجویان و جوانان این مرز و بوم قرار گیرد.